Kampania Dzikie Mazury

Różne rejony Mazur mają swoje wykreowane oblicze ściągające rzesze turystów. Północno-wschodnia część województwa warmińsko-mazurskiego nie ma funkcjonującego w branży turystycznej własnego wizerunku. Tym samym nie stanowimy dla poważnego ruchu turystycznego zachęty by odwiedzać nasze gminy. Jednocześnie posiadamy atuty, które czynią nasz region wyjątkowym zarówno na Mazurach jak też w całym kraju. Jest to najdziksza część Mazur posiadająca zachowaną w stanie naturalnym przyrodę, niezniszczony krajobraz naturalny i kulturowy, najczystsze wskaźniki czystości powietrza w kraju, a także pozostawioną architekturę wsi. Jednym słowem, to co dla innych rejonów jest już w ogóle nieosiągalne (np. stan przyrody i krajobrazu) lub co przy wielkich nakładach próbuje się robić (np. odtwarzanie starej zabudowy) – my mamy za darmo i już teraz! Wręcz dla innych niewytłumaczalne jest to, że dysponując takim zasobem historyczno-kulturowo-turystycznym praktycznie nie istnieje w naszym obszarze ruch turystyczny, a my sami cierpimy na brak miejsc pracy…


Idea kampanii Dzikie Mazury polega na tym aby w sposób zrównoważony rozwinąć w oparciu o mieszkańców tego obszaru ruch turystyczny i wypromować nasz obszar wraz z jego atutami. Trzeba to jednak zrobić tak, aby przy okazji nie zniszczyć przyszłości dla następnych pokoleń i zachować w stanie niepogorszonym to, co mamy najcenniejsze. Kampania rozwija się na terenie gmin: Banie Mazurskie, Budry, Kruklanki, Kowale Oleckie, Dubeninki.

W każdej z tych gmin działają zespoły robocze pracujące nad stworzeniem realnej strategii rozwoju poszczególnych gmin. Zakłada się przygotowanie propozycji powstania około 100 nowych miejsc pracy w każdej gminie w branży turystycznej i jej pokrewnych. Kampania w niedalekiej przyszłości stanie się społecznym partnerstwem na rzecz rozwoju Dzikich Mazur.

Planowane jest powstanie kilku sektorów rozwojowych: produkcja i obrót zdrowymi regionalnymi produktami, powstanie kilku tematycznych wiosek historycznych (Zabrost Wielki, Żabin, Ziemiany, Brożówka, Skalisko), szlaku historycznego, sieci własnych przewodników przyrodniczych, rozwoju turystyki w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Podstawowymi celami kampanii są: zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zachowanie naturalnego krajobrazu, rozwój turystyki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem naszego bogactwa przyrodniczego i kulturowego, rozwój społeczeństwa lokalnego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Historia Dzikich Mazur

Początki Kampanii Dzikie Mazury sięgają roku 2000, kiedy w ramach pracy Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu opartą na podobnych zasadach i o takiej samej nazwie kampanię próbowano rozpowszechnić na obszarze całych Mazur.

Czytaj więcej: Historia Dzikich Mazur

Plan Rozwoju Gminy Banie Mazurskie

Banie Mazurskie Jest to najbardziej zaawansowana część przygotowanej strategii rozwoju dla Obszaru Dzikich Mazur. Obszar, dla którego przygotowywane jest opracowanie, to północna część gminy Banie Mazurskie. Od samego początku prace nad tą ideą odbywają się społecznie.

Czytaj więcej: Plan Rozwoju Gminy Banie Mazurskie

Ludzie Piramidy

To pierwszy projekt turystyczny zorganizowany w ramach Kampanii Dzikie Mazury. Jego celem było zorganizowanie profesjonalnego szkolenia turystycznego dla potencjalnych organizatorów ruchu turystycznego z Obszaru Dzikich Mazur.

Czytaj więcej: Ludzie Piramidy

(c) Dzikie Mazury 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.