Logo

Kampania Dzikie Mazury

Różne rejony Mazur mają swoje wykreowane oblicze ściągające rzesze turystów. Północno-wschodnia część województwa warmińsko-mazurskiego nie ma funkcjonującego w branży turystycznej własnego wizerunku. Tym samym nie stanowimy dla poważnego ruchu turystycznego zachęty by odwiedzać nasze gminy. Jednocześnie posiadamy atuty, które czynią nasz region wyjątkowym zarówno na Mazurach jak też w całym kraju. Jest to najdziksza część Mazur posiadająca zachowaną w stanie naturalnym przyrodę, niezniszczony krajobraz naturalny i kulturowy, najczystsze wskaźniki czystości powietrza w kraju, a także pozostawioną architekturę wsi. Jednym słowem, to co dla innych rejonów jest już w ogóle nieosiągalne (np. stan przyrody i krajobrazu) lub co przy wielkich nakładach próbuje się robić (np. odtwarzanie starej zabudowy) – my mamy za darmo i już teraz! Wręcz dla innych niewytłumaczalne jest to, że dysponując takim zasobem historyczno-kulturowo-turystycznym praktycznie nie istnieje w naszym obszarze ruch turystyczny, a my sami cierpimy na brak miejsc pracy…


Idea kampanii Dzikie Mazury polega na tym aby w sposób zrównoważony rozwinąć w oparciu o mieszkańców tego obszaru ruch turystyczny i wypromować nasz obszar wraz z jego atutami. Trzeba to jednak zrobić tak, aby przy okazji nie zniszczyć przyszłości dla następnych pokoleń i zachować w stanie niepogorszonym to, co mamy najcenniejsze. Kampania rozwija się na terenie gmin: Banie Mazurskie, Budry, Kruklanki, Kowale Oleckie, Dubeninki.

W każdej z tych gmin działają zespoły robocze pracujące nad stworzeniem realnej strategii rozwoju poszczególnych gmin. Zakłada się przygotowanie propozycji powstania około 100 nowych miejsc pracy w każdej gminie w branży turystycznej i jej pokrewnych. Kampania w niedalekiej przyszłości stanie się społecznym partnerstwem na rzecz rozwoju Dzikich Mazur.

Planowane jest powstanie kilku sektorów rozwojowych: produkcja i obrót zdrowymi regionalnymi produktami, powstanie kilku tematycznych wiosek historycznych (Zabrost Wielki, Żabin, Ziemiany, Brożówka, Skalisko), szlaku historycznego, sieci własnych przewodników przyrodniczych, rozwoju turystyki w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Podstawowymi celami kampanii są: zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zachowanie naturalnego krajobrazu, rozwój turystyki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem naszego bogactwa przyrodniczego i kulturowego, rozwój społeczeństwa lokalnego i tworzenie nowych miejsc pracy.

(c) Dzikie Mazury 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.