Logo

Ludzie Piramidy

Razem w szkoleniu wzięło udział 45 osób. Kurs trwał około 6 miesięcy i dostarczył kompendium podstawowej wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia pracy w branży turystycznej z uwzględnieniem specyfiki naszego rejonu. Uczestnicy kursu byli przygotowywani przez doskonałych trenerów z różnych dziedzin: turystyki, przyrody, historii, estetyki, ekonomii społecznej, dziedzictwa kulturowego.

Wykładowcami kursu byli m.in.: Marian Szymkiewicz (dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Olsztynie, ornitolog), Grzegorz Leśniewski (światowej sławy fotograf przyrody), dr hab. Grzegorz Białuński (historyk), dr Jerzy Marek Łapo (archeolog) Katarzyna Ramotowska (właścicielka działającej od 1993 roku firmy turystyki przyrodniczej), Janusz Hendzel (inicjator tworzenia w Giżach partnerstwa i wioski tematycznej dotyczącej mleka), Witosław Wyrobek (przewodnik terenowy po Warmii i Mazurach), prof. Andrzej Strumiłło (wybitny artysta, estetyk), Adam Chalemba (twórca ośrodka spotkań międzynarodowych), Krzysztof Worobiec (działacz kulturowy), Arkadiusz Okoń ( właściciel wyjątkowego obiektu turystyki wiejskiej), Piotr Malczewski (fotografik), Bartłomiej Plebańczyk (twórca doskonałego biznesu w turystyce na wsi), Jan Werchowicz (pasjonat poznawania historii okolicy). Bardzo ważnymi elementami szkolenia było kilka wycieczek studyjnych po okolicy oraz odbycie kilkudniowego wyjazdowego szkolenia po najlepszych obiektach turystycznych w północno-wschodniej Polsce. Kurs zorganizowali i przeprowadzili szereg szkoleń – Justyna i Dariusz Morsztynowie.

Efektem projektu jest przygotowanie do prowadzenia biznesu w obrębie turystyki pierwszej grupy osób z Obszaru Dzikich Mazur. Najbardziej aktywni uczestnicy kursu rozpoczęli tworzenie własnych miejsc pracy. Projekt pt. „Ludzie piramidy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.07.03.00-28-584/09-00

(c) Dzikie Mazury 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.