Lasy Skaliskie

Lasy Skaliskie, to duży obszar leśny, rozciągający się na północ od szosy węgorzewsko-gołdapskiej w pobliżu miejscowości Budry i Banie Mazurskie i sięgający praktycznie do granicy rosyjskiej. W okresie polodowcowym znajdowało się tutaj wielkie polodowcowe jezioro. Ostatnimi po nim pozostałościami są uroczyska: Bagno Minta i Rysie Bagno.

Czytaj więcej: Lasy Skaliskie

Góry Klewińskie

Z daleka przypominają Bieszczady. Wrażenie potęguje się, gdy poznaje się je z bliska. Niezwykle dziki obszar o charakterze górskim. Głębokie jary, urwiska, buczyny, strumienie, a w dole bagniska. Jeziora zagubione w tym naturalnym krajobrazie także mają bieszczadzki charakter. Idąc naturalnym brzegiem Jeziora Czupowskiego ma się nieodparte wrażenie, że to słynne Jeziora Duszatyńskie koło Komańczy.

Czytaj więcej: Góry Klewińskie

Puszcza Borecka

Spośród polskich puszcz trzy mają miano tych najbardziej dzikich – to Białowieska, Romincka i właśnie Borecka. Nie byle jaka to puszcza. To pierwotny las, pokryty nieprzebytymi chaszczami, mokradłami. Tu lepiej nie schodzić z udeptanych ścieżek. Jak opisywał Mieczysław Orłowicz, lasy boreckie obfitują w liczne ciche ustronia, które w lecie ściągają licznych turystów i letników niemieckich. Niegdyś dogodnym punktem oparcia da wycieczek była stojąca w środku lasu gospoda Leśny Zakątek.

Czytaj więcej: Puszcza Borecka

Puszcza Romincka

Tury, jelenie i John Malkowich. Uznawana za drugą po Białowieskiej pod względem dzikości Puszcza Romincka, zwana „polską tajgą” - to
prawdziwy skarb natury. Rozległe torfowiska porosłe świerczyną przypominają lasy Kanady i syberyjskiej tajgi. Duże różnice wysokości dochodzące do dwustu metrów tworzą unikalną wartość przyrodniczą. Bagienne i torfowe doliny, niecki jezior i licznych naturalnych rzek otaczają wyniesienia. Występują tu niemal wszystkie rodzaje lasów: sosnowo-świerkowe, grądowe, olsowe, dąbrowy. Bobry poprzegradzały tamami strugi, strumienie,
rzeczułki zmieniając je w leśne stawy i rozlewiska.


Czytaj więcej: Puszcza Romincka

Gołdapa i Węgorapa

W północnej części Dzikich Mazur dominuje system połączonych rzek Gołdapy i Węgorapy. Niezwykłość ich polega na tym, że tworzą zróżnicowany charakter wodny. Gołdapa to rzeka miejscami górska, gdzie trzeba płynąć bystrzami i przełomami. Znajduje się w niej wiele naturalnych przeszkód. Jest to rzeka nadal dzika i odludna, dzięki czemu nie zatłoczona kajakami. Węgorapa zaś ma charakter rzeki meandrującej z rozlewiskami, jarami, brodami pełnymi powalonych konarów.

Czytaj więcej: Gołdapa i Węgorapa

Więcej artykułów…

  1. Aleje przydrożne

(c) Dzikie Mazury 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.