Ziemiany

Ziemiany to mała niepozorna wioska położona w południowo-wschodniej części Gór Klewińskich. Dzięki swojej lokalizacji posiada bardzo ciekawe walory turystyczne. Ze wzgórz przy domostwach rozciągają się przepiękne widoki na całą dolinę rzeki Gołdapy.

Po stronie wschodniej rozpoczynają się kolejne naturalne „łańcuchy gór” Kruckich i Audyniskich. Jest to miejscowość ze wszystkich stron otoczona przepięknymi wzgórzami i naturalnymi lasami o charakterze górskim. Wioska ma jeszcze swój wielki atut - posiada niezniszczoną starą zabudowę.

Zarówno w części zwartej wsi jak też rozrzucone gospodarstwa kolonijne zachowały nie tylko swoją architekturę, ale także cały towarzyszący jej krajobraz kulturowy. Stare, pamiętające dawnych mieszkańców sady, tradycyjne elementy zdobnicze i sposób uprawiania gospodarki rolnej przetrwał do dziś. Czasami czas zapisał się szczególnie w tej wiosce.

Można tu spotkać ręczne zapisy historii, pisane „szwabachą” wyryte w glinianych fragmentach budowli. Nad wioską, w jej centralnej części, góruje dawna szkoła. Wyjątkowy (jedyny tego rodzaju w Dzikich Mazurach) budynek z zachowanymi ozdobnymi podcieniami szczytowymi. Nie opodal Ziemian znajduje się enklawa budynków zwanych Ziemiankami (administracyjnie jest to już Sapałówka) będąca przykładem wtopienia się architektury w otaczającą je lasy.

(c) Dzikie Mazury 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.